REKYLBREMS


LEVERING I SLUTTEN AV SEPTEMBER

Kompensatoren er 3D printet for å oppnå optimal styring av gassene. Dette har tidligere ikke vært mulig å oppnå med tradisjonell tilvirkning. Kompensatoren er produsert i Titan som er et av de mest korrosjonsbestandige metallene. Titan skades ikke av vann, saltløsninger eller klorgass.
Kompensatoren leveres i to størrelser: Open og Standard. Dette er klasser som er brukt i IPSC, og bestemmer hvor stor en kompensator kan være. 
De 2 størrelsene leveres enten til 19mm eller 23mm løps diameter.